پارتیشن دوجداره شرکت خصوصی خیابان شریعتی

پارتیشن دوجداره نصب شده در این مجموعه باسیستم باز بوده که از رنگ افرا و گردویی استفاده شده در قسمت شیشه پارتیشن همانطور که مشاهده می فرمایید از شیشه تمام سندبلاست در پارتیشن خود استفاده کرده اند . این مدل پارتیشن که با سیستم الیت نصب گردیده یکی از بهترین مدلهای تولید شده در کلاس قیمت خود میباشد و مشتری ما هم با انتخاب بهترین رنگ برای پارتیشن خود زیبایی این نوع پارتیشن را تکمیل نمودند کار نصب پارتیشن این شرکت یک روز بطول انجامید .