میز با دیوایدر و جداکننده

میز با دیوایدر باعث تمرکز بیشتر کارمندان و پرسنل میشود و باعث بالا رفتن راندمان کاری میشود .