پارتیشن دوجداره با شیشه سند بلاست راه راه

پارتیشن اداری دو جداره با شیشه سند بلاست تک جداره را میتوان به جای پارتیشن اداری با پرده کرکره استفاده نمود این نوع پارتیشن مدلی بین پارتیشن دوجداره با پرده کرکره و پارتیشن دوجداره با شیشه سندبلاست مات کامل می باشد .
خواندن 2635 دفعه