پارتیشن اداری دوجداره دورنگ

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید می توان پارتیشن اداری را به صورت دورنگ سفارش داد در این مدل قاب پنجره با بدنه پارتیشت در رنگ تضادی قرار دارند که زیبایی خاصی را به پارتیشن دو جداره بخشیده است .

خواندن 2574 دفعه