پارتیشن اداری دوجداره دورنگ

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید می توان پارتیشن اداری را به صورت دورنگ سفارش داد در این مدل قاب پنجره با بدنه پارتیشت در رنگ تضادی قرار دارند که زیبایی خاصی را به پارتیشن دو جداره بخشیده است .

پارتیشن دوجداره با پرده کرکره سوئدی ولومی

پارتیشن دوجداره با پرده کرکره یکی از پر کاربرد ترین نوع پارتیشنها میباشد که در اتاقهای کنفرانس و مدیریتی بسیار پر کاربرد است .

پارتیشن دوجداره با شیشه سند بلاست راه راه

پارتیشن اداری دو جداره با شیشه سند بلاست تک جداره را میتوان به جای پارتیشن اداری با پرده کرکره استفاده نمود این نوع پارتیشن مدلی بین پارتیشن دوجداره با پرده کرکره و پارتیشن دوجداره با شیشه سندبلاست مات کامل می باشد .

مدلهای پارتیشن اداری و پارتیشن دوجداره

پارتیشن اداری و پارتیشن دوجداره انواع مختلف دارند که میتواند تمام سلیقه ها را پاسخ گو باشد .